Nitashantas Gåvor

Nitashantas Gåvor

Keeper of the Four Sacred Wheels of Knowledge

"Det tar ett helt liv att lära sig leva livet."

Om synden

AndlighetSkapad av Bernardo mån, november 04, 2013 16:59:01
Idén om en Gud som för miljoner år sedan skapade universum och sedan lutade sig tillbaka för att titta på vad som skulle hända, är höjden av barnslig okunskap. Trots att Han är tänkt att vara ”allvetande”, så skulle Han nu syssla med att döma över händelser som Han lämnade ut ur Hans vilja och ut ur Hans kontroll. Att Han sedan behövde skicka profeter och även "sin enfödde Son" för att göra justeringar och att Han nu utfärdar straff och belöning i enlighet med regler och lagar som Han inte satte på plats från början. Och trots allt detta skall Han betraktas "fullkomlig". TRAMS!

Låt mig förklara:
Det förflutna existerar inte och inte heller framtiden, inte ens för Gud själv.
Det förflutna är bara en illusion som sinnet skapar ur bilderna som lagras i minnesarkivet, av de förändringar som skett i nutida ögonblick som inte längre existerar.
Framtiden är bara fantasier som våra sinnen imbillar sig, efter våra förväntningar om kommande förändringar i nutida ögonblick som ännu inte har blivit.

Således skapar Gud hela universum just här och nu, i nuet som är både tidlös och evig. Och Han gör det inifrån dig.
Du är själv den delen av skapelsen som är närmast Skaparen, eftersom det är genom ditt sinne Han skapar förändringarna i nuet, illusionerna av det förflutna och fantasierna om framtiden.
Hur skulle du då någonsin kunna göra något fel?
Med förståelsen av denna Absoluta Sanning ... slappna av ... och bara observera ... observera objektivt ... utan att döma ... och släpp all oro ... och var LYCKLIG.  • Kommentarer(0)//sblog.bauder.se/#post6