Nitashantas Gåvor

Nitashantas Gåvor

Keeper of the Four Sacred Wheels of Knowledge

"Det tar ett helt liv att lära sig leva livet."

De Fem Akter av Livets Bok.

AndlighetSkapad av Bernardo lör, oktober 12, 2013 16:58:42
Under 70-talet läste jag, liksom många i min generation, Carlos Castañedas böcker. Det var en spännande följetong som pågick under många år. Jag kände mig ständigt inspirerad och otåligt väntade jag på nästa bok, i hopp om att den skulle bringa ljus till det som jag inte hade förstått och att Carlos någon gång skulle avslöja teknikerna, fysiska och/eller mentala, som krävdes för att uppnå några av de fantastiska egenskaper som han berättade om. Jag var inte ensam i min frustration. Jag träffade de som fallit offer för droger, medan andra skapat sig dagdrömmar om en castañediansk låtsasvärld som de valt att leva i. Dessa alternativ var ingenting för mig. Jag ville veta det som var sant och användbart.

I sin tredje bok, ”Resan till Ixtlan” berättade han om det som han kallade ”att sudda bort den personliga historien”. Jag saknade en beskrivning av hur man gick tillväga för uppnå det och fick aldrig en förklaring på vad det skulle vara bra till. Rent intuitivt kändes det dock riktigt och viktigt, men vad menades egentligen med ”den personliga historien”? Det kan inte vara det som man vanligtvis berättar om sig själv när man presenterar sig för nya bekanta eller det man skriver i sin 'curriculum vitae'. Det kan inte vara så ytligt, så simpelt. Om det skulle vara så enkelt så skulle det inte kännas intressant och/eller viktigt. Hur skulle en sådan minnesförlust gagna vår utveckling?
Jag misstänkte att det inte kunde vara så, att det saknades någonting eller att Castañeda kanske hade missförstått.

I den fjärde boken, ”Berättelser om makt”, påstår Carlos att han träffat en kvinnlig Nahual som var lärjunge till Don Juan. Hon skulle ha presenterat sig för honom med en kort beskrivning av sitt liv varpå Carlos undrat varför hon inte hade suddat bort sin personliga historia. På detta svarade hon att den tekniken gällde inte för kvinnor, utan bara för män.
Av detta samtal blev det tydligt för mig att Carlos och hans kvinnliga kollega uppfattat ”den personliga historien” som en självbiografisk beskrivning. Jag kunde inte acceptera det. En biografi, och även en självbiografi, är enbart en tolkning av det förgångna, en sorts roman baserad på minnen av det som varit. Tanken med att ”sudda bort den personliga historien” klingade ändå rätt någonstans inuti mig och jag bestämde mig för att fortsätta mitt sökande på annat håll.

I mitt fortsatta sökande kom jag att hitta en genuin lära, som är en del av Mayakulturen och som väldigt elegant förklarar tekniken. Den visade sig vara en del av en mycket mer omfattande lära som kallas ”De Fem Akterna av Livets Bok” och beskrivs som Tonal rörelse mot Nahual.
Det som följer är min sammanfattning av den lära, så som jag fick den från metis medicinmannen Harley SwiftDeer Reagen.

”De Fem Akterna av Livets Bok” utgör nycklarna till hur man skall handskas med och förhålla sig till livet, så som vi manifesterar det här och nu, i den högsta andliga medvetenheten. Dessa akter är kontinuerliga erfarenheter och man kan befinna sig i flera av dem samtidigt.

Första akten: ”Att sudda bort den personliga historien”
Att lära känna sig själv, frigöra sig från underkastelse och fatta kunskap om livet.
När vi hanterar och samverkar med andra och med oss själva, spelar vi ofta upp gamla inspelningar av tidigare erfarenheter registrerade i kroppen och i sinnet.
Dessa inspelningar meddelar känslor från det förgångna och styr våra reaktioner.
Dessa reaktioner är ofta olämpliga och leder mer till smärta än till glädje.
För att sudda dessa gamla inspelningar måste vi tillåta oss att skifta våra referensramar och på så sätt klarare ”se” det som egentligen händer just här och nu. Så kan vi utveckla ett nytt gensvar och även ett nytt trossystem som bringar kärlek, glädje och harmoni i stället för lidande.
Uppmärksamheten måste skärpas och sedan alltid hållas vaken och fokuserad på vad som händer innanför och utanför, som krigaren som är jägare samtidigt som han är villebråd.
Ingenting skall värderas; allt skall observeras objektivt.

Andra akten: ”Att möta Döden – vår Rådgivare”
Att förstå förändring och närma sig den Stora Rundan.
Denna akt gör det möjligt för oss att känna oss själva och hur vi skapar våra verkligheter i kraft av hur vi uppfattar oss själva och andra inom våra olika trossystem. Vi erfar döden som vår rådgivare när vi accepterar totalt ansvar för vilka vi är, var vi befinner oss och hur vi agerar. När vi inte lägre skyller vårt lidande på andras handlingar blir vi levande på riktigt.

Tredje akten: ”Kontrollen av Drömmarna”
Att vandra vaken i drömmarna – Det Innersta Sinnets Soldans.
Den här Akten visar oss hur våra drömmar är verkligheten och att vår fysiska verklighet är faktiskt inget annat än det som vår egen Inre Gudomlighet drömmer och är därför under vår fullständiga kontroll.
När vi har blivit medvetna om denna sanning och börjar manifestera den i vardagen, träder vi in i en sfär av fullständig makt och kan börja agera i Nagual så som i Tonal efter behag.

Fjärde Akten: ”Att stoppa Världen”
Att lära sig kontrollera det medvetna, det undermedvetna och det omedvetna.
Denna akt ger oss total kontroll över första och tredje Akten och vi förmår ”frysa tiden”, ”överskrida rymden” och ”skifta våra referensramar” efter behag.
Vi kan se och erfara alla trossystem och uppskatta dem som sanna och likvärdiga.
Vi kan då bestämma vilket trossystem vi skall välja vid varje given tidpunkt, så att vi alltid kan hålla oss vid vårt högsta medvetande.

Femte Akten: ”Antagande av Auktoriteten” eller ”Allt det som finns är Kärlek”
Att fatta besittning av sin egen myndighet – att agera i Kärleken.
Denna sista akt innefattar alla andra också, för bara när vi lever helt upp till ”Allt är Kärlek” kan vi komma att förstå det sanna målet med våra liv.
Att uppleva enbart glädje, kärlek, fred och harmoni; att se och veta vår absoluta enighet med allt; stenarna, träden, djuren och våra medmänniskor är det som är början och slutet av vår sammanlagda verklighet.
Att erfara insikten om att du alltid har funnits, att du finns här och nu och att du alltid kommer att finnas är den upplysning som erhålls av ”Antagande av Myndighet”.
Då kan vi börja manifestera de stora mästarnas alla makter och kan välja att leva i ett uppstiget tillstånd av medvetande, fri att vara vilken ”Dröm” vi än väljer. Fri från begränsningar av tid, rum och sinne.
Kärleken är sannerligen allt det som finns.

(* En lämplig teknik för att tryggt kunna utveckla tredje Akten har jag beskrivit i min artikel "Överkurs för Elitdrömmare" under Kategorin "Extraordinär")  • Kommentarer(0)//sblog.bauder.se/#post5